Vi anbefaler kun de mest miljøvenlige produkter, så du nemt kan finde dem.
0 Kurv
Tilføjet til kurv
  Du har produkter i kurven
  Du har 1 produkter i kurven
   Total

   Bioplast har hverken noget med biografen eller plastik at gøre

   Bioplast er fremstillet af biomasse – typisk af majs, roer, sukkerrør, bambus eller halm – og er et alternativ til traditionel plast, som er fremstillet af fossile ressourcer som olie og gas. Selvom navnet antyder det, er bioplast ikke nødvendigvis bionedbrydeligt. Den mest klimavenlige håndtering af bioplast er at genanvende det.

   Bioplast er fremstillet af plantemateriale, som i forhold til fossile materialer er langt mere CO2-neutrale ressourcer. Når bioplasten sendes til forbrændingen udledes kun den mængde CO2 som planterne optog, da de blev dyrket.
   Alligevel er bioplast ikke fuldstændig CO2-neutral. I regnskabet tæller nemlig også energien til dyrkningen af planterne, transporten og selve fremstillingen. Når det er sagt, så er bioplast dog et langt mere klimavenligt materiale end traditionelt plast, og hvis man som forbruger står og skal vælge mellem disse to er bioplast den bedste løsning. Derudover er der nogle forskellige faktorer man må regne med, når man vælger produkter af bioplast.

   Bioplast kan være bionedbrydelig, men det kan som udgangspunkt ikke nedbrydes i naturen. Dette kan man ellers komme til at tro ud fra navnet, men det er desværre en misforståelse. Navnet henviser alene til de ressourcer, der er anvendt i fremstillingen - altså biomasse. Bioplast, som er bionedbrydeligt skal sendes til specielle industrielle komposteringsanlæg, hvor materialet bliver nedbrudt til vand, CO2 og organisk stof ved hjælp af forskellige behandlinger.

   En anden måde at håndtere bioplast på er ved at genanvende det. Den genanvendelige bioplast har en sådan kemisk struktur at den er mulig at omsmelte og genanvende til nye produkter. Så med den rette behandling kan bioplasten være forholdsvis klimavenlig.

   Bioplast - Et bæredygtigt materiale

   Bioplast kan anvendes til fremstilling af fx legetøj, engangsservice, emballage og tekstiler.

   Noget andet man må overveje omkring bioplast er, hvilke materialer der anvendes. Dyrkningen af materialer til bioplast kan være pladskrævende, en plads man ellers kunne have bruge til at dyrke fødevarer. Det kan også være en ulempe, at priserne på afgrøder vil stige globalt, hvis plastikindustrien begynder at opkøbe store mængder af disse. Dette vil komme til at gå ud over befolkningsgrupper for hvem fx majs er en vigtig fødekilde.

   Den allermest bæredygtige måde at omgås bioplasten på er således at genanvende den, og fremstille den af planterester eller en anden form for biomasserest fra fx fødevareproduktion.

   GreenTown anbefaler at du bruger fx bio nedbrydelige poser lavet fx af bioplast i stedet for almindelig plast. Dog er det selvfølgeligt bedst, hvis du helt kan undlade at bruge engangsprodukter.  

   Bioplast

   Alt bioplast